Receitas

Massas

Paccheri alla Vittorio | Mangia Bene

Ingredientes: – Paccheri; – Queijo parmesão; – Tomate cereja; – Tomate cereja em lata; – Tomate pelado; – Manjericão; – Manteiga; – Azeite; – Alho;